Main image

Kronične rane

Kronične rane su rane koje, unatoč liječenju, ne zacjeljuju u predviđenom roku. Najčešće nastaju zbog poremećaja cirkulacije koji usporavaju i otežavaju zacjeljivanje.

Kronične rane

  1. Povijest

01

01
  • 01

    Povijest

    Kronične rane su od davnina ljudima zadave velike poteškoće, kako kod određivanja uzroka nastanka, tako i kod samog liječenja. Najraniji zapis o ranama je prethistorijski crtež pronađen u spilji u Španjolskoj star između 20.000 i 30.000 godina. Prvi pisani podaci nalaze se u zapisima Asiraca, u kojima su opisane upute za kirurški tretman rane, te zapisima Egipćana na papirusu Edwina Smitha iz 1700. g. pr.n.e., u kojem se rana poistovjećuje s kaznom Božjom, ali se opisuju i načini liječenja šivanjem.

     

    Rane su se oduvijek pokušavale liječiti brojnim metodama lokalnog liječenja. U pretpovijesti su se prekrivale blatom, mahovinom i hrastovom korom, a u staroegipatsko doba životinjskom mašću, medom i smolom. U Bibliji i Galenovim zapisima dokumentirano je da su se rane u starorimsko doba prekrivale pepelom i biljem, te da su šupljine rana ispunjavane kruhom, pšenicom i morskim spužvama natopljenim uljem. Početkom 19. stoljeća rane su se kauterizirale ili zaleđivale. Početkom dvadesetog stoljeća rane su se ostavljale otvorenima i na njih su se stavljale tanoinska kiselina i različiti pigmenti u cilju isušivanja, a 1960. godine počela su se upotrebljavati pomagala koja imaju za cilj održavati vlažnost rane. Danas postoji oko tisuću proizvoda različitih proizvođača za lokalni tretman kroničnih rana

Proizvodi

Pogledajte sve
cta image

Najčešća pitanja

Imate pitanje? Provjerite bazu najčešćih pitanja o našim proizvodima i uslugama.

Saznaj više