Osnovni podaci

TVRTKA: MEDILAB ONE d.o.o. 
ADRESA SJEDIŠTA: Hondlova 2/11, Zagreb 
OIB: 43021489625 
SUD REGISTRACIJE: Trgovački sud u Zagrebu 
MBS: 081240355

 

BANKE KOD KOJIH SE VODE RAČUNI:
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb

 

BROJEVI RAČUNA:
HR4424020061100941670 (Erste)
HR9424840081135122242 (Raiffeisen)

 

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:
3.000,00 EUR (uplaćen u cijelosti)

 

ČLANOVI UPRAVE:
Marko Džepina i Martiana Džepina