Uvjeti korištenja

Verzija 1, rujan 2020. godine, Zagreb, Republika Hrvatska

Uvodne odredbe

Dobrodošli na internetsku stranicu www.medilabOne.com (dalje u tekstu: „internetska stranica“)!

Mi smo trgovačko društvo MEDILAB ONE vanjska i unutarnja trgovina, d.o.o. (dalje u tekstu: „MEDILAB ONE“, „mi“, „naše“, „svoje“) s registriranim sjedištem na adresi Hondlova 2/11, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 43021489625.

MEDILAB ONE je vodeće društvo na području proizvoda za regulaciju šećerne bolesti, ekskluzivni zastupnik svjetskih brendova i distributer vrhunskih proizvoda za kronične bolesti.

Ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: „Uvjeti korištenja“) namijenjeni su svim posjetiteljima, odnosno korisnicima internetske stranice i njezinih funkcionalnosti (dalje u tekstu: „korisnik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Ako imate pitanja u vezi naše internetske stranice, kao i pitanja u vezi ovih Uvjeta korištenja, slobodno nas možete kontaktirati putem sljedećih raspoloživih kontakata:

 • Pismeno: Hondlova 2/11, 10 000 Zagreb, Hrvatska
 • Elektronička pošta: zop@medilabOne.com
 • Poziv: 0800 600 900

 

Prihvaćanje uvjeta korištenja

MEDILAB ONE je vlasnik i upravlja internetskom stranicom, uključujući i svim podstranicama iste, a putem koje korisnicima pruža informacije o svojoj djelatnosti, proizvodima, uslugama i aktivnostima, kao i omogućava korištenje interaktivnog i edukativnog sadržaja internetske stranice.

U svrhu izbjegavanja svake sumnje, spomenute podstranice ne znače i stranice na koje MEDILAB ONE upućuje putem poveznica na internetskoj stranici. Naime, MEDILAB ONE nije vlasnik i ne upravlja internetskim stranicama na koje samo upućuje putem posebnih poveznica, a sve u svrhu informiranja i olakšavanja korisniku pronalaženja informacija.

Uvjeti korištenja kao pravno obvezujući ugovor

Uvjeti korištenja predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao korisnika internetske stranice i MEDILAB ONE-a kao vlasnika iste

Ovi Uvjeti korištenja ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas i MEDILAB ONE-a, a u vezi korištenja internetske stranice.

Nikakvo usmeno obrazloženje ili informacija koju Vi ili bilo tko u Vaše ime i za Vaš račun pruži MEDILAB ONE-u, i obrnuto, ne utječe na značenje ili tumačenje odredbi Uvjeta korištenja, niti predstavlja novi ugovor između Vas i MEDILAB ONE-a, dopunu ili izmjenu Uvjeta korištenja ili bilo kakvo jamstvo. Odricanje od bilo koje odredbe Uvjeta korištenja ili Uvjeta korištenja u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvjete korištenja prije pristupanja i korištenja internetske stranice.

Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, neovisno o načinu pristupa, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Uvjete korištenja, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Uvjetima korištenja te da ćete internetsku stranicu koristiti u skladu s istima.

Promjene Uvjeta korištenja i internetske stranice

MEDILAB ONE zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Uvjete korištenja. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon objave promijenjenih Uvjeta korištenja, znači da ste iste u potpunosti pročitali i razumjeli te da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice. Molimo Vas da redovito provjeravate Uvjete korištenja jer sve promjene postaju važeće danom objave na internetskoj stranici.

MEDILAB ONE također zadržava pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti sadržaj i funkcionalnosti internetske stranice, kao i ugasiti internetsku stranicu. Nastavkom pristupanja i korištenja internetske stranice nakon promjene njezinog sadržaja i funkcionalnosti, znači da ste s istima upoznati i suglasni prilikom daljnjeg pristupa i korištenja internetske stranice.

Ako niste suglasni s Uvjetima korištenja ili niste zadovoljni s internetskom stranicom, odnosno niste suglasni s naknadnim promjenama Uvjeta korištenja i naknadnim promjenama sadržaja i funkcionalnosti internetske stranice, molimo Vas da odmah prestanete koristiti internetsku stranicu.

Maloljetnici

Ova internetska stranica nije namijenjena za korištenje osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina. Ako ste mlađi od 18 (osamnaest) godina, molimo Vas da internetsku stranicu koristite uz prisutnost i nadzor Vašeg roditelja / skrbnika.

Korištenje internetske stranice

Vaša oprema za korištenje internetske stranice

Kao korisnik internetske stranice isključivo ste i jedino odgovorni za nabavu, korištenje i održavanje sve opreme potrebne za pristup i korištenje internetske stranice, kao i za sve troškove povezane s pristupom i korištenjem internetske stranice.

MEDILAB ONE nije odgovoran za oštećenja koja mogu nastati na Vašoj opremi kao posljedica korištenja internetske stranice.

Propisno korištenje internetske stranice i svrhe korištenja iste

Kao korisnik internetske stranice dužni ste pristupati i koristiti istu u skladu s ovim Uvjetima korištenja, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Ako drukčije nije specificirano u pisanom obliku, internetsku stranicu, odnosno njezin sadržaj i funkcionalnosti možete koristiti isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Dozvoljeno korištenje internetske stranice

MEDILAB ONE putem ovih Uvjeta korištenja Vama osobno pruža opozivo, ograničeno, neekskluzivno i neprenosivo dopuštenje za korištenje internetske stranice, odnosno njezinog sadržaja i funkcionalnosti, uz uvjet Vašeg kontinuirano usklađenog postupanja s Uvjetima korištenja.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Pritom je strogo zabranjeno na bilo koji način mijenjati preuzete digitalne ili ispisane papirnate materijale i informacije ili brisati i mijenjati obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima na istima.

Zabranjena ponašanja na internetskoj stranici

Zabranjena ponašanja prilikom pristupa i korištenja internetske stranice uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporne,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički, kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih ili su na bilo koji drugi način sporni,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Uvjeta korištenja,
 • sve što prema mišljenju MEDILAB ONE-a šteti ili bi moglo štetiti ugledu MEDILAB ONE-a i njegovih klijenata, partnera i ostalih trećih strana s kojima je MEDILAB ONE povezan na bilo koji način.

U slučaju korištenja internetske stranice i postupanja na zabranjen način, MEDILAB ONE zadržava pravo u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, uskratiti pristup internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima. Pritom, MEDILAB ONE može poduzeti sve potrebne i dopuštene radnje za uskraćivanje pristupa internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima, uključujući i otkazivanje bilo koje registracije na usluge MEDILAB ONE-a

Korištenje sadržaja trećih strana

Internetska stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice kojima upravljaju treće strane. Takve poveznice na internetskoj stranici pružaju se isključivo kao pogodnost, odnosno u referentne i informativne svrhe. MEDILAB ONE ne kontrolira i ne održava internetske stranice trećih strana te nema utjecaj na njihov sadržaj ili dostupnost. Internetskim stranicama trećih strana pristupate i koristite ih na vlastiti rizik te u skladu s uvjetima korištenja istih.

Internetska stranica može sadržavati mišljenja, savjete, izjave, odgovore, članke, fotografije te druge sadržaje, materijale i informacije trećih strana. MEDILAB ONE ne jamči i ne odgovara za točnost, pouzdanost i potpunost sadržaja, materijala i informacija trećih strana na internetskoj stranici. 

Pristup te oslanjanje na sadržaje, materijale i informacije trećih strana na internetskoj stranici, isključivo je na vlastiti rizik.

.

Intelektualno vlasništvo

MEDILAB ONE je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici, njezinom sadržaju, obilježjima, funkcionalnostima i materijalima objavljenima na istoj. Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pored MEDILAB ONE-a, nositelji prava intelektualnog vlasništva mogu biti i treće strane u odnosu na određeni sadržaj na internetskoj stranici, na primjer u odnosu na neke fotografije, članke i slično.

Pristupom i korištenjem internetske stranice, odnosno prihvaćanjem Uvjeta korištenja, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva koja se nalaze na internetskoj stranici bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

MEDILAB ONE Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva na internetskoj stranici. Internetskoj stranici pristupate samo u svrhu osobne, nekomercijalne upotrebe.

Dozvoljeno Vam je preuzimati i ispisivati materijale i informacije s internetske stranice, ali isključivo za osobnu i nekomercijalnu upotrebu, a možete i (u nekomercijalnom kontekstu) skrenuti pozornost drugih na sadržaj objavljen na internetskoj stranici.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti MEDILAB ONE-a:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN INTERNETSKE STRANICE I NJEZINOG SADRŽAJA,
 • na bilo koji način mijenjati papirnate ili digitalne kopije internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj, a koje ste ispisali ili preuzeli,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima iz kopija internetske stranice ili materijala objavljenih na istoj,
 • korištenje bilo kojeg dijela internetske stranice i materijala objavljenih na istoj u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od MEDILAB ONE-a,
 • korištenje obrnutog inženjeringa i svih drugih postupaka kojima se može ukrasti softverski kod internetske stranice.

Svaka upotreba internetske stranice koja nije izričito dopuštena Uvjetima korištenja krši Uvjete korištenja i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

Internetska stranica ne služi pružanju liječničkih savjeta

Sadržaji ove internetske stranice, kao što su tekstovi, članci, savjeti, odgovori na pitanja, grafike, ilustracije, fotografije, videa, audio sekvence i drugi materijali koji se mogu naći na i u vezi internetske stranice, služe isključivo kao općeniti podatci (informacije) te u informativne svrhe, odnosno nisu namijenjeni (upućeni) pojedinom / im pacijentu / ima. Isti nikako nisu zamjena za savjete, dijagnozu ili liječenje Vašeg liječnika.

Radi izbjegavanja svake sumnje, odgovori koje zaprimite putem Email-a ili koji se javno objave kada na internetskoj stranici koristite uslugu (funkcionalnost) „Pitajte liječnika“, neovisno o tome što ih pruža naš tim liječnika, također služe isključivo kao općeniti podatci (informacije) te u informativne svrhe i nisu zamjena za savjete, dijagnozu ili liječenje Vašeg liječnika. Na predmetne odgovore primjenjuje se sve navedeno u ovim Uvjetima korištenja, a posebice sve navedeno u ovom naslovu „Internetska stranica ne služi pružanju liječničkih savjeta“.

U slučaju bilo kakvih hitnih zdravstvenih stanja, problema ili pitanja, uvijek primarno i bez odgađanja potražite savjet svoga liječnika ili drugog kvalificiranog pružatelja zdravstvenih usluga. Ne smijete zanemariti profesionalni liječnički savjet ili odgađati njegovo traženje zbog bilo kojeg sadržaja na i u vezi internetske stranice ili zbog bilo koje informacije koju Vam pruže naši zaposlenici, zastupnici, savjetnici, suradnici, poslovni partneri, treće strane s kojima je MEDILAB ONE povezan na bilo koji način ili drugi korisnici internetske stranice.

Vaš pristup i korištenje internetske stranice ni na koji način ne stvara odnos pacijent - liječnik između Vas i MEDILAB ONE-a ili bilo koje treće strane.

Vaše oslanjanje na sadržaj internetske stranice ili na bilo koju informaciju koju pruže naši zaposlenici, zastupnici, savjetnici, suradnici, poslovni partneri, treće strane s kojima je MEDILAB ONE povezan na bilo koji način ili drugi korisnici internetske stranice, isključivo je na vlastiti rizik.

Odricanje od jamstva

Internetsku stranicu koristite na vlastiti rizik. Iako je ova internetska stranica vjerojatno dostupna širom svijeta, MEDILAB ONE ne jamči da je ista, odnosno da je njezin sadržaj dostupan ili primjeren za upotrebu na lokacijama izvan Republike Hrvatske. Pristup i korištenje internetske stranice s lokacije na kojoj je pristup istoj ili sadržaj iste nezakonit, je strogo zabranjeno.

Kada koristite internetsku stranicu, informacije i podatci će se prenositi preko medija koji mogu biti izvan kontrole MEDILAB ONE-a i s njim povezanih trećih strana. Prema tome, MEDILAB ONE i s njim povezane treće strane ne preuzimaju nikakvu odgovornost za ili u vezi s kašnjenjem, greškom, prekidom ili oštećenjem bilo koje informacije ili podataka prilikom prijenosa u vezi s korištenjem internetske stranice.

MEDILAB ONE i s njim povezane treće strane ne jamče povjerljivost i tajnost komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje prenosite na ili s internetske stranice putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže.

Internetska stranica i njezin sadržaj stavljaju Vam se na raspolaganje „kakvi jesu“ („as is“) i „kako su dostupni“ („as available“). MEDILAB ONE i sve povezane treće strane s MEDILAB ONE-om, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, MEDILAB ONE i s njim povezane treće strane, NE  DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da će Vaše korištenje internetske stranice i njezinog sadržaja, kao i dostupnost i korištenje svih funkcionalnosti internetske stranice biti neprekinuti, bez greške i sigurni,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na internetskoj stranici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi internetske stranice biti popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana internetska stranica na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni,
 • da postoji odobrenje ili usklađenost bilo kojeg softverskog alata u vezi sa sadržajem internetske stranice,
 • da objavljivanjem informacija o proizvodima na internetskoj stranici ili pružanjem bilo koje usluge putem iste, ispunjavamo bilo kakve zakonske obveze u vezi objave informacija koje sadrže odobrene upute o lijekovima koji se izdaju na recept.

Odricanje od odgovornosti

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, MEDILAB ONE i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i korištenja ili nemogućnosti pristupa i korištenja internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti,
 • bilo kojeg sadržaja objavljenog na internetskoj stranici,
 • bilo koje izjave ili ponašanja objavljenih ili učinjenih javno dostupnim na internetskoj stranici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji, kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i / ili funkcionalnosti dostupne na internetskoj stranici,
 • gubitka i / ili zabrane Vašeg pristupa internetskoj stranici, odnosno gubitka pristupa, brisanja, nemogućnosti spremanja, nemogućnosti stvaranja kopije ili promjena bilo kojih informacija i funkcionalnosti na internetskoj stranici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja treće strane na internetskoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih korisnika internetske stranice ili trećih strana,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi internetske stranice, njezinog sadržaja i funkcionalnosti.

Naknada štete

Kao korisnik ove internetske stranice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu MEDILAB ONE-u i s njime povezanim trećim stranama te braniti i osloboditi odgovornosti MEDILAB ONE i s njime povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Uvjeta korištenja, odnosno Vašeg pristupa i korištenja internetske stranice i njezinih funkcionalnosti.

Privatnost

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako MEDILAB ONE prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete pronaći u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka  MEDILAB ONE-a. 

Također, informacije o kolačićima koje MEDILAB ONE prikuplja, kao i o tome kako možete upravljati istima, možete pronaći u Politici kolačića  MEDILAB ONE-a.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi obrade i zaštite osobnih podataka, kao i pitanja u vezi Opće obavijesti o obradi osobnih podataka i Politike kolačića, slobodno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka MEDILAB ONE-a putem sljedećih raspoloživih kontakata:

Pismeno: 
Hondlova 2/11, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Elektronička pošta:
zop@medilabOne.com

Poziv:
0800 600 900

Završne odredbe

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Uvjeta korištenja ili njegovih promjena, MEDILAB ONE i korisnik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Uvjeta korištenja ili Uvjeta korištenja kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Bez partnerstva

Osim ako je drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku, ništa u ovim Uvjetima korištenja ili u Vašem korištenju internetske stranice u bilo kojem svojstvu, ne podrazumijeva stvaranje bilo kakvog odnosa između MEDILAB ONE-a i Vas, osim odnosa Vas kao korisnika internetske stranice i MEDILAB ONE-a kao vlasnika iste.

Odricanje od prava i nastavak prava i obveza

Vaš propust ili propust MEDILAB ONE-a da iskoristi svoja prava iz Uvjeta korištenja, ne utječe na valjanost dijela ili cijelih Uvjeta korištenja te se ne smatra odricanjem ili gubitkom predmetnih prava ili drugih prava iz Uvjeta korištenja.

Prestanak važenja ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ili prestanak Vašeg korištenja internetske stranice, ne oslobađa Vas od bilo koje odgovornosti  koja je već nastala u trenutku prestanka važenja Uvjeta korištenja ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice ili koja se nakon toga može utvrditi u odnosu na bilo kakvu radnju ili propust nastale prije prestanka važenja Uvjeta korištenja ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Uvjete korištenja je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Uvjeta korištenja u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.