Online Ordinacija

Dnevnik samokontrole

article image

Samokontrola

studeni 13, 2020 12:52

Da bismo znali je li liječenje koje osoba sa šećernom bolešću provodi uspješno, potrebno je pratiti vrijednost glukoze u krvi tijekom dana – provoditi samokontrolu.

author

MEDILAB ONE

Najbolji način za samokontrolu je vođenje dnevnika. Prilikom dijagnosticiranja šećerne bolesti veoma je bitna edukacija o pravilnom načinu mjerenja GUP-a. Osobu moramo upozoriti i na najčešće pogreške koje mogu utjecati na točnost rezultata mjerenja i ukazati na načine kako ih izbjeći. Također je bitno da se dobivene podatke pravilno upiše.

Osoba sa šećernom bolešću bi trebala odabrati dnevnik koji će njoj najviše odgovarati. Starije će osobe najčešće odabrati tiskane dnevnike sa slovima većeg formata, nekima se sviđaju maleni tzv. džepni dnevnici, dok će mlađe osobe odabrati vođenje dnevnika u elektroničkom obliku.

Ne postoji univerzalan broj mjerenja šećera iz prsta koji vrijedi za sve.

Osobe koje su na OAD (liječenju tabletama) mjere glukozu u plazmi (GUP)  nekoliko puta na tjedan.

Osobe koje su na BOT terapiji (kombinaciji dugodjelujućeg inzulina i tableta) mjere GUP najmanje jednom dnevno, uglavnom ujutro na tašte.

Osobe koje imaju konvencionalnu terapiju moraju vršiti kontrolu najmanje dva puta u danu, prije obroka i aplikacije inzulina.

Osobe koje su na intenziviranoj terapiji provode samokontrolu prije svakog obroka, aplikacije kratkog inzulina i prije spavanja.

Osim toga, GUP treba provjeriti kada se osjete simptomi hipoglikemije i hiperglikemije, kod fizičkih napora, kod akutnih bolesti…

Prije dolaska na zakazani liječnički pregled u dijabetološku ambulantu, bolesnik obavezno nosi sa sobom dnevnik samokontrole. Preporuča se da obavezno napravi profil GUP-a. Profil uključuje mjerenje GUP-a prije doručka, 2 sata iza doručka, prije ručka, 2 sata iza ručka, prije večere, 2 sata iza večere, prije spavanja i oko 3 sata ujutro.

Osim vrijednosti GUP-a, u dnevnik je potrebno upisati terapiju, vrstu i količinu obroka, tjelesnu aktivnost, konzumiranje alkohola i sl. Osobu je potrebno naučiti da sama analizira dobivene podatke.

Npr. ako osoba ima postprandijalno visoku vrijednost GUP-a, mora analizirati kakav je imala obrok – koliko je bilo jedinica ugljikohidrata (UH), jesu li UH bili jednostavni ili složeni i sl. Ukoliko je visoka vrijednost jutarnjeg GUP-a, a tijekom dana je u normalnim vrijednostima, potrebno je analizirati dozu bazalnog inzulina.

Dnevnik samokontrole je nezamjenjiv alat u liječenju osoba sa šećernom bolesti jer im daje uvid u utjecaj terapije, fizičke aktivnosti, vrsti i količini hrane na glikemiju.

Liječniku daje uvid u  kretanje glukoze u duljem periodu kako bi se mogla prilagoditi terapija. Na taj način osobama sa šećernom bolešću omogućuje se kvalitetan život i sprječava nastanak akutnih i kroničnih komplikacija šećerne  bolesti.

 

Ana Čolaković, bacc.med.techn

cta image

Najčešća pitanja

Imate pitanje? Provjerite bazu najčešćih pitanja o našim proizvodima i uslugama.

Saznaj više