Online Ordinacija

Točnost i pouzdanost sustava Dexcom ONE

article image

Kontinuirano mjerenje glukoze (CGM)

studeni 3, 2023 10:45

Sustav za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu Dexcom ONE ističe se pružanjem točnih i pravodobnih informacija temeljem kojih je moguće donositi odluke o liječenju

author

MEDILAB ONE

Vrijednost sustava za kontinuirano mjerenje glukoze

Mjerenje razine glukoze ključno je za učinkovito upravljanje šećernom bolešću. Međutim, samokontrola razine glukoze u krvi primjenom uređaja za mjerenje glukoze test trakama omogućuje uvid tek u trenutačne vrijednosti pa postoji rizik da u određenom dijelu dana osoba sa šećernom bolešću ima preniske ili previsoke vrijednosti glukoze u krvi koje prođu neprimijećeno. Kontinuirano mjerenje glukoze omogućuje značajno više informacija o kretanju razina glukoze tijekom određenog vremenskog raspona te omogućuje uspješnije upravljanje bolešću, smanjenje rizika od komplikacija i bolju kvalitetu života oboljelih. (1)

Mjerenje glukoze u stvarnom vremenu

Danas su dostupni različiti sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze. Sustavi koji tijekom 24 sata pomoću senzora kontinuirano mjere koncentraciju glukoze u međustaničnoj tekućini, a izmjerene vrijednosti automatski prenose na vanjski uređaj za prikaz (prijemnik ili pametni telefon) nazivaju se sustavima za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu (engl. real-time Continuous Glucose Monitoring (rtCGM)). Ovi sustavi omogućuju predviđanje trendova kretanja glukoze i korisnika mogu upozoriti na prijeteću hipo- ili hiperglikemiju. (2)

rtCGM - sustav Dexcom ONE

U jednom danu, sustav za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu Dexcom ONE vrijednost glukoze u međustaničnoj tekućini izmjeri 288 puta. Korisnik pritom ima uvid u trenutačno izmjerenu vrijednost glukoze (mmol/L) koja se automatski ažurira. Dodatnu informaciju daju mu i istaknute strelice trenda kretanja vrijednosti glukoze (raste li ili pada i kojom brzinom, ili je stabilna). Drugim riječima, uz sustav Dexcom ONE korisniku su kontinuirano dostupne informacije na temelju kojih može donositi odluke o liječenju.

Iznimna vrijednost Dexcom ONE sustava proizlazi i iz mogućnosti individualnog podešavanja upozorenja za (pre)niske i (pre)visoke vrijednosti glukoze. Ovi (neobavezni) alarmi korisniku omogućuju pravodobno poduzimanje potrebnih radnji (npr. primjene ugljikohidrata u slučaju prijeteće hipoglikemije ili primjene korekcijske doze inzulina u slučaju previsokih vrijednosti glukoze). Važno je istaknuti da svaki korisnik, prema svojim potrebama i željama, a u dogovoru sa svojim liječnikom, može prilagoditi gornju i donju granicu vrijednosti glukoze pri kojoj ga sustav alarmira (zvukom i/ili vibracijom). Kako bi se smanjilo zasićenje prekomjernim upozorenjima za visoku glukozu, sustav omogućuje odgodu prvog alarma za visoku glukozu, čime se inzulinu daje vremena da djeluje i smanjuje se rizik od prerane primjene korekcijske doze inzulina (primjerice nakon obroka).

Sve navedene značajke Dexcom ONE sustava za kontinuirano mjerenje glukoze u stvarnom vremenu pomažu korisnicima postizanje duljeg vremena unutar ciljnog raspona glukoze (engl. Time In Range, TIR) i manji broj hipoglikemija. (3)

Kako bi procijenio uspješnost održavanja svojih vrijednosti glukoze unutar ciljnog raspona, korisniku je dostupan i grafički prikaz kretanja glukoze tijekom posljednja 24 sata, a kroz Dexcom Clarity izvješće omogućen mu je uvid i u dugoročne trendove kretanja glukoze. (4)

 

Točnost sustava Dexcom ONE

Svi sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze njezinu vrijednost mjere u međustaničnoj tekućini. Budući da glukoza iz kapilarne krvi prelazi u međustaničnu tekućinu procesom difuzije kroz staničnu membranu, koncentracija glukoze u krvi i u međustaničnoj tekućini može se razlikovati. Te razlike su značajnije pri naglom porastu ili padu vrijednosti glukoze u krvi. Međutim, zahvaljujući naprednim algoritmima koji te razlike uzimaju u obzir, odluku o liječenju tj. potrebnoj dozi inzulina može se donijeti na temelju vrijednosti glukoze izmjerenih sustavom Dexcom ONE. (4)

Visoku točnost sustava Dexcom ONE potvrđuje i srednja apsolutna relativna razlika (engl. Mean Absolute Relative Difference, MARD) senzorom izmjerenih vrijednosti naspram laboratorijskog standarda. Što je MARD niži, uređaj tj. njime izmjerene vrijednosti su točnije. MARD sustava Dexcom ONE je svega 9,0%.

Važno je istaknuti da je visoka točnost sustava Dexcom ONE održana i pri visokim i pri niskim vrijednostima glukoze pa je, primjerice, pri vrijednosti glukoze < 3.9 mmol/L čak 90,8% vrijednosti izmjerenih sustavom Dexcom ONE unutar (±) 20% odstupanja od referentne vrijednosti glukoze, dok se taj udio pri vrijednostima > 13.9 mmol/L povećava na 96.2%. (4)

 

Osiguravanje pouzdanosti očitanja

Kako biste osigurali da su očitanja Dexcom ONE sustava pouzdana, važno je:

 • Pravilno postavljanje: Pažljivo slijedite upute za postavljanje senzora i odašiljača. Provjerite jesu li ispravno postavljeni i umetnuti.
 • Hidratacija: Odgovarajući dnevni unos vode može pomoći u preciznijem očitavanju glukoze.
 • Pri postavljanju senzora potrebno je izbjegavati dijelove kože koji su oštećeni, prekriveni madežima, tetovažama i ožiljcima.
 • Za postavljanje senzora potrebno je odabrati mjesto koje nije izloženo mogućim udarcima ili zapinjanju.
 • Udaljenost postavljenog senzora od mjesta aplikacije inzulina mora biti najmanje 8 cm.

 

Samokontrola iz krvi

Sustavi za kontinuirano mjerenje glukoze poput Dexcom ONE pružaju snažan alat za upravljanje dijabetesom, ali važno je razumjeti kako interpretirati i koristiti njihova očitanja u kombinaciji s drugim postupcima, uključujući samokontrolu iz krvi. Zato se svim korisnicima Dexcom ONE sustava prilikom izdavanja početnog kompleta Dexcom ONE temeljem Potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO doznake) izdaje i uređaj za samokontrolu razine glukoze iz krvi Contour NEXT. Uređaj Contour NEXT i pripadajuće test trake odlikuju iznimna preciznost i točnost, što osigurava visoku pouzdanost izmjerenih vrijednosti. (5-7)

Samokontrola koncentracije glukoze u krvi uređajem i test trakama se preporučuje u slučaju da se upozorenja o vrijednostima glukoze i očitanja Dexcom ONE uređaja ne podudaraju sa simptomima ili očekivanjima korisnika. (4)

 

Prednosti sustava Dexcom ONE u stvarnom životu

Sustav Dexcom ONE pruža stvarne prednosti za osobe sa šećernom bolešću. Pomaže smanjiti HbA1c, povećava vrijeme unutar ciljnog raspona, smanjuje broj hipoglikemija (uključujući noćne) i strah od hipoglikemija, omogućujući korisnicima veću kvalitetu života uz bolju kontrolu bolesti. (8)


Literatura:

 1. Battelino T i sur. Continuous glucose monitoring and metrics for clinical trials: an international consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol. 2023 Jan;11(1):42-57.
 2. Battelino T et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019; 42(8):1593-1603.
 3. Hásková, A, et al. Diabetes care. 2020;43(11):2744-2750.
 4. Dexcom. Podatci u dosjeu. 2022.
 5. CONTOUR®NEXT BGMS User Guide, Rev. 03/21
 6. Bailey T et al. Clinica Chimica Acta 2015;448:139–45.
 7. Bernstein R et al. J Diabetes Sci Technol. 2013;7(5):1386-99.
 8. Lind M et al. Sustained Intensive Treatment and Long-term Effects on HbA1c Reduction (SILVER Study) by CGM in People With Type 1 Diabetes Treated With MDI. Diabetes Care 2021; 44:141-9.
cta image

Najčešća pitanja

Imate pitanje? Provjerite bazu najčešćih pitanja o našim proizvodima i uslugama.

Saznaj više