Novosti

EU PROJEKT "Individualizirani pristup u predikciji razvoja šećerne bolesti"

article image

Novost

listopad 15, 2020 11:18

Velika nam je čast predstaviti Vam projekt čiji je MEDILAB ONE nositelj, a koji je prepoznat od strane Europske unije te koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U ovom projektu naziva „Individualizirani pristup u predikciji razvoja šećerne bolesti“ uz MEDILAB ONE koji je nositelj, sudjeluje i Institut za antropologiju iz Zagreba, kao projektni partner. Projekt se provodi u razdoblju od 17.8.2020. do 17.8.2023. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi više od 32 milijuna kuna.

Projekt „Individualizirani pristup u predikciji razvoja šećerne bolesti“ predstavlja industrijsko istraživanje s ciljem razvoja individualizirane usluge probira visokorizičnih pacijenata, temeljeno na glikomu plazme koji će osobama ukazati u kojem vremenskom periodu mogu očekivati pojavu bolesti, ukoliko ne promijene stil života. Eksperimentalnim razvojem će se istražiti utjecaj životnih navika na prolongiranje perioda u kojem se bolest pojavljuje.

Naziv projekta

Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa (šećerne bolesti)

 

Opis projekta

Projekt „Individualizirani pristup u predikciji razvoja dijabetesa (šećerne bolesti)“ predstavlja industrijsko istraživanje s ciljem razvoja individualizirane usluge probira osoba s visokim rizikom za razvoj šećerne bolesti, temeljenog na glikomu plazme koji bi omogućio prevenciju njenog razvoja kroz promjenu stila života (prehrambene navike – poželjno prema individualiziranim jelovnicima ponaosob usklađenim s metaboličkim karakteristikama visokorizičnih osoba, provođenje tjelesne aktivnosti). Eksperimentalnim razvojem će se istražiti utjecaj životnih navika na prolongiranje perioda u kojem se bolest pojavljuje.

 

Cilj i očekivani rezultati projekta:

Ciljevi projekta su:

1. Identificirati glikanske strukture prisutne na proteinima humane plazme koje upućuju na razvoj šećerne bolesti tipa 2 u osoba koje nemaju naznake bolesti

2. Odrediti dijagnostičku vrijednost struktura identificiranih pod točkom 1. (osjetljivost, specifičnost)

3. Identificirati gene povezane s razvojem šećerne bolesti pomoću provjere razlike ekspresije odabranih gena između populacije koja razvije šećernu bolest tijekom provedbe projekta i

predijabetičke kontrolne skupine te odrediti dijagnostički značaj pojedinih gena u krvi

4. Razviti test probira za osobu u zdravoj populaciji temeljen na procjeni vrijednosti kliničkih osobina koje su do sada povezivane s predispozicijom za razvoj šećerne bolesti

5. Razviti paket preporuka životnih navika s ciljem odgode ili potpune prevencije razvoja bolesti

 

Finalni proizvod, ili rezultat projekta odnosi se upravo na rješenje problema sa šećernom bolešću. Finalni proizvod je razvijen test s identificiranim molekularnim strukturama koje upućuju na razvoj šećerne bolesti tipa 2 kod osoba koje još nemaju nikakve naznake bolesti. Proizvod bi omogućavao predikciju vremenskog perioda u kojem će se iz predijabetesa razviti dijabetes, te uključivao preporuke „životnih navika“ koje istu bolest trajno ili privremeno odgađaju.

 

Prijavitelj projekta (korisnik): MEDILAB ONE d.o.o., Hondlova 2/11, 10000 Zagreb

Partner na projektu (korisnik): INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 32.619.637,74 kn

Iznos koji sufinancira EU: 14.051.937,73 kn

Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020. – 17.08.2023.

Kontakt osoba: Martiana Džepina, martiana.dzepina@medilabone.com

 

 

Sadržaj teksta na internetskoj stranici isključiva je odgovornost tvrtke MEDILAB ONE d.o.o.

 www.strukturnifondovi.hr

 http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

 https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

cta image

Najčešća pitanja

Imate pitanje? Provjerite bazu najčešćih pitanja o našim proizvodima i uslugama.

Saznaj više